Nhờ đâu Vinafreight có doanh thu và lợi nhuận quý 2 tăng dù dịch Covid-19?

31-07-2020 08:35:32+07:00
31/07/2020 08:35 1
  •  

Nhờ đâu Vinafreight có doanh thu và lợi nhuận quý 2 tăng dù dịch Covid-19?

Trong quý 2/2020, CTCP Vinafreight (HNXVNF) ghi nhận hơn 597 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 10 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 35% và 54% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần tăng nhưng giá vốn hàng bán tăng 37% khiến lãi gộp của Công ty giảm 28%, còn gần 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với doanh thu tài chính đạt gần 9 tỷ đồng, gấp 2.1 lần cùng kỳ, chủ yếu là cổ tức được chia và chênh lệch tỷ giá, VNF ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng lần lượt hơn 12 tỷ đồng và gần 10 tỷ đồng, cùng tăng 54% so cùng kỳ.

VNF cho biết doanh thu và lợi nhuận quý 2 tăng so cùng kỳ chủ yếu nhờ tăng từ công ty con (làm tổng đại lý cho các hãng hàng không). Do tình hình khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu hàng bảo hộ y tế đi đường hàng không tăng cao, thêm vào đó là giá cước vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao đột biến so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của VNF lần lượt đạt gần 890 tỷ đồng và hơn 12 tỷ đồng, tăng 11% và 9% so với cùng kỳ.

Năm 2020, VNF đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi với 1,347 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% và lợi nhuận trước thuế hơn 17 tỷ đồng, giảm 28% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch cả năm, Công ty thực hiện được 66% chỉ tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tuy kết quả kinh doanh khả quan nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VNF vẫn âm gần 27 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu tăng.

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của VNF ở mức gần 876 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 71%.

Nợ phải trả của Công ty ở mức 512 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm và chiếm 58% tổng nguồn vốn. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn lần lượt gấp 2.3 lần và 3.8 lần đầu năm.

Kết thúc phiên 30/07, giá cổ phiếu VNF dừng tại mức 31,900 đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang