Sunprotexim đặt kế hoạch 4.5 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2010

02-06-2010 15:50:24+07:00
02/06/2010 15:50 0
  •  

Sunprotexim đặt kế hoạch 4.5 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2010

(Vietstock) - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2010-2015) của CTCP Tạp phẩm & Bảo hộ Lao động (Sunprotexim), công ty đặt mục tiêu doanh thu 710 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.5 tỷ đồng và chia cổ tức 26% trong năm 2010.

Công ty cũng phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ 5% trở lên, lợi nhuận trước thuế 8% và cổ tức trên 26% hàng năm trong giai đoạn 2010 – 2015.

Đại hội đã đồng ý cho công ty triển khai hai dự án đầu tư tại số 11 A Cát Linh và 30 Đoàn Thị Điểm - Hà Nội. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT tiến hành các bước đầu tư, khai thác, kinh doanh hai dự án của công ty theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cổ đông và thực hiện vay vốn Ngân hàng, huy động vốn của khách hàng, bao gồm cả phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Việt Dũng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang