×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VCG: Thành viên BKS Phạm Chí Sơn đã bán hết 67,500 cp

26/12/2013 16:390

VCG: Thành viên BKS Phạm Chí Sơn đã bán hết 67,500 cp

Từ ngày 09/12 đến 23/12, ông Phạm Chí Sơn, Thành viên BKS kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin Tổng CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam đã bán hết 67,500 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Chí Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: VCG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67,500 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 67,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 67,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/12/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2013.

HNX

Về đầu trang