ĐHĐCĐ Vĩnh Cửu: Tiếp tục dời cổ tức 2011 sang 2016

29-05-2015 15:00:43+07:00
29/05/2015 15:00 0
  •  

ĐHĐCĐ Vĩnh Cửu: Tiếp tục dời cổ tức 2011 sang 2016

Do tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ĐHĐCĐ CTCP Vĩnh Cửu (VinhCuu) đã thống nhất dời thanh toán cổ tức năm 2011 sang năm 2016.

CTCP Vĩnh Cửu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào sáng ngày 29/05/2015 với sự tham dự của 27 cổ đông, đại diện tỷ lệ 78% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (xin ý kiến bằng văn bản), cổ đông đã nhất trí gia hạn cổ tức năm 2011 sang năm 2015. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của Vĩnh Cửu còn nhiều khó khăn. Đại hội đã thông qua việc gia hạn thêm thời gian trả cổ tức của năm 2011 sang năm 2016 để giảm thiểu áp lực về dòng tiền và đủ vốn lưu động để phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2015.

HĐQT và Ban Kiểm soát của CTCP Vĩnh Cửu, trong đó bầu mới ông Phạm Ngọc Hoàn vào Ban Kiểm soát thay bà Lê Thị Nhật Lệ đã từ nhiệm

Được biết, trong năm 2014, Công ty đạt doanh thu thuần gần 46 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2013. Lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Cửu thu về 87 triệu đồng (năm 2013 lỗ hơn 5 tỷ đồng). Công ty cho biết mặc dù tình hình lạm phát chung giảm nhưng giá vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng từ 10-12% làm tăng giá thành sản phẩm. Ngoài ra, để có được đầu ra ổn định, Công ty đã không tăng giá bán nên biên lãi gộp giảm. Tổng tài sản của Công ty đến cuối năm 2014 đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả gần 73 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 12 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, Công ty đặt chỉ tiêu sản lượng đạt hơn 10,400 tấn, tăng 15% so với năm trước. Doanh thu thuần dự kiến tăng 22% lên 56 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng từ 87 triệu lên 2 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 3%.

Kế hoạch doanh thu 2015 theo nhóm sản phẩm

ĐVT: triệu đồng

Riêng mảng thi công công trình có kế hoạch đột biến tăng 87% lên 17 tỷ đồng doanh thu. Chia sẻ về khả năng hoàn thành kế hoạch mảng này, đại diện Công ty cho biết tính đến thời điểm này Vĩnh Cửu đã ký được các hợp đồng có giá trị 12 tỷ đồng,việc hoàn thành kế hoạch các mảng khác cũng nằm trong tầm tay.

Ông Nguyễn Vui - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho biết thêm thông tin về Trung Đông - thị trường mới của Vĩnh Cửu. Theo đó, đây là thị trường mới nổi và không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu (năm 2008) nhờ khai thác dầu mỏ. Hiện Vĩnh Cửu đã bước đầu tiến vào hệ thống thị trường này nhưng do có độ trễ nhất định nên có khả năng sang năm 2016 Công ty mới có nhiều đơn hàng.

Minh Hằng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang