ĐHĐCĐ bất thường VLF: Giải pháp cuối cùng sẽ mở thủ tục phá sản

12-01-2016 15:46:00+07:00
12/01/2016 15:46 0
  •  

ĐHĐCĐ bất thường VLF: Giải pháp cuối cùng sẽ mở thủ tục phá sản

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 2 năm 2015 của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long , các cổ đông đã thống nhất thông qua các giải pháp xử lý khó khăn của Công ty.

Theo đó, trong năm 2016, VLF sẽ tìm đối tác tham gia tái cấu trúc công ty, nhằm khôi phục sản xuất. Nếu không tìm được đối tác Công ty sẽ thực hiện bán toàn bộ tài sản để thanh toán nợ đến hạn; nếu bán toàn bộ tài sản đảm bảo đủ trả nợ và còn thừa tiền sẽ cho tiến hành giải thể.

Trong trường HĐQT tính toán và dự tính cân đối nguồn thu từ bán toàn bộ tài sản nhưng không đủ cho các chủ nợ, sẽ tiến hành mở thủ tục phá sản và giao toàn bộ tài sản cho Tòa án xử lý để thanh toán cho các chủ nợ.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX- KD dự kiến năm 2015. Trong đó, doanh thu bán hàng cả năm 2015 ước đạt 209 tỷ đồng, tương đương 25% so với năm trước. Lãi gộp chỉ đạt 6.6 tỷ đồng giảm gần 2.5 lần.

Về hoạt động tài chính, doanh thu ước đạt hơn 8 tỷ đồng lùi sâu so với kết quả năm 2014 (33 tỷ đồng). Chi phí tài chính giảm 40% chỉ còn 25.6 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm một nửa còn 11.4 tỷ đồng. Theo đó, dù tổng chi phí được cắt giảm 32% chỉ còn gần 91 tỷ đồng, VLF vẫn dự kiến lỗ sau thuế gần 76 tỷ đồng.

Ước tính đến hết năm 2015, khoản mục lỗ lũy kế của công ty đã lên đến 159 tỷ đồng cao hơn so với vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Được biết đến 31/12/2015,  tổng tài sản của VLF ước đạt 214.84 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 65.09 tỷ đồng, tài sản dài hạn ghi nhận đạt 149.75 tỷ đồng.Tổng nợ phải trả tạm tính tới 31/12/2015 ước đạt 212.7 tỷ đồng.

Trong đó, chi tiết nợ vay ngân hàng đến 31/12/2015 là 182.18 tỷ đồng, đứng đầu là khoản vay 92.8 tỷ đồng của BIDV - chi nhánh Vĩnh Long.

Tài liệu đính kèm:
20160112_20160112 - VLF - CBTT NQDHDCD bat thuong to chuc lan 2.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang