ĐHĐCĐ bất thường STC: Phủ quyết việc chuyển nhượng tài sản tại khu đất quận 1

19-12-2016 10:01:20+07:00
19/12/2016 10:01 0
  •  

ĐHĐCĐ bất thường STC: Phủ quyết việc chuyển nhượng tài sản tại khu đất quận 1

ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Sách & TB Trường học Tp.Hồ Chí Minh (HNX: STC) đã không thông qua việc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/05 Mai Thị Lựu, phường Dakao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin chuyển nhượng tài sản của STC chỉ được sự tán thành của 9.13% số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó nội dung này đã không được thông qua.

Bên cạnh nội dung chuyển nhượng tài sản, STC cũng trình lên một số đối tác sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng tài sản với giá mua dao động từ 15 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng và tờ trình này cũng đã không được thông qua.

Tài liệu đính kèm:
STC_2016.12.19_1c6bc65_STC_NQDHDCD_03_signed.pdf
STC_2016.12.19_2c89bd6_STC_BBDHDCD_03_signed.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang