PLX: Giá dầu biến động, quý 2 lãi ròng hợp nhất giảm 21% so cùng kỳ

04/08/2017 16:543
  •  

PLX: Giá dầu biến động, quý 2 lãi ròng hợp nhất giảm 21% so cùng kỳ

Quý 2/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE: PLX) ghi nhận mức doanh thu hợp nhất xấp xỉ 38,450 tỷ đồng, cao hơn 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do áp lực từ giá hàng hóa đầu vào cùng với gia tăng trong chi phí đã ăn mòn và khiến lợi nhuận sụt giảm.

Cụ thể, giá vốn hàng bán trong kỳ lên đến 35,277 tỷ, tức tăng hơn 27%, áp lực về giá vốn hàng bán làm giảm lợi nhuận gộp chỉ còn 3,170 tỷ đồng, giảm gần 8%. Chi phí bán hàng tăng lên 11% tương đương 206 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 786 tỷ đồng, sụt giảm 21% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của PLX, việc lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do biến động của giá dầu thô thế giới (WTI). Diễn biến của giá dầu thô là hoàn toàn trái ngược giữa 2 thời điểm, trong khi quý 1/2016 đến quý 2/2016 giá dầu thô tăng liên tục 45%, còn quý 1/2017 đến quý 2/2017 thì giá dầu thô lại giảm liên tục gần 13%. Trong khi đó, PLX áp dụng phương thức kế toán FIFO (nhập trước xuất trước) nên việc giá biến động 1 chiều vừa ảnh hưởng đến giá gốc và cả doanh thu của Công ty.

Thêm vào đó, Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, công ty vận tải chuyên doanh của PLX bị giảm năng lực vận tải do tàu Vân Phong I và các tàu MR/SR lên đà sửa chữa lớn định kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2017, quy mô tài sản của PLX đạt mức 58,800 tỷ đồng, tăng 4,500 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dài hạn xấp xỉ 21,000 tỷ, chiếm hơn 35% tổng tài sản và không có nhiều biến động trong kỳ và tài sản ngắn hạn với 37,800 tỷ đồng, tương đương 65% tổng tài sản.

Mức biến động tài sản chỉ diễn ra hoàn toàn ở khối tài sản ngắn hạn. Cụ thể, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến khi đáo hạn tăng thêm gần 1,300 tỷ đồng trong kỳ, được diễn giải là khoản tiền gửi có kỳ hạn của PLX. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ gần 12,000 tỷ đồng, tăng hơn 3,000 tỷ trong kỳ, chủ yếu là hàng hóa tăng thêm.

Cơ cấu nguồn vốn của PLX bao gồm nợ 33,200 tỷ đồng chiếm 56% và vốn chủ sở hữu là 25,500 tỷ đồng, tương ứng 44%. Nợ ngắn hạn 30,000 tỷ, chiếm 90% tổng số dư nợ và tăng 2,100 tỷ đồng trong kỳ. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 1,760 tỷ đồng, ghi nhận số dư nợ cuối kỳ là 8,800 tỷ đồng; quỹ bình ổn của công ty được tăng thêm 720 tỷ đồng, giá trị cuối kỳ xấp xỉ 2,550 tỷ đồng. Nợ dài hạn 3,100 tỷ và không có nhiều biến động, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn có số dư nợ 2,900 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng 2,000 tỷ trong kỳ nhờ ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối kỳ này 1,775 tỷ đồng, qua đó, tổng lợi nhuận chưa phân phối của PLX đạt mức 6,300 tỷ./.

×
vietstock logo
Về đầu trang