NTC: Đột biến lãi tiền gửi, lãi ròng 9 tháng vượt 82% kế hoạch

16/10/2017 15:412
  •  

NTC: Đột biến lãi tiền gửi, lãi ròng 9 tháng vượt 82% kế hoạch

CTCP KCN Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 với lãi ròng hơn 98 tỷ đồng, tăng tới 11% và vượt kế hoạch hơn 82% chủ yếu nhờ hoạt động tài chính tăng mạnh.

Doanh thu thuần quý 3 của NTC chỉ ghi nhận tăng nhẹ 5% với khoảng 29 tỷ đồng nhưng hoạt động tài chính có doanh thu tăng mạnh cao gấp 3 lần cùng kỳ với 25 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi, lãi cho vay tăng mạnh từ 292 triệu và hơn 21 tỷ đồng. Chính nhờ hoạt động tài chính đã giúp NTC cải thiện lợi nhuận ròng tăng gần 69% so với cùng kỳ, đạt 23.6 tỷ đồng.

Tương tự với kết quả lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần chỉ tăng 13% lên 102 tỷ đồng, nhờ doanh thu hoạt động tài chính cao gấp 2.4 lần nên lãi ròng lại tăng hơn 111% đạt 98 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên NTC chỉ mới thực hiện 47% kế hoạch doanh thu, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận ròng đã vượt hơn 82% kế hoạch.

Tại thời điểm 30/09, tổng tài sản của NTC ghi nhận tăng 24% lên 2,634 tỷ đồng. NTC duy trì lượng lớn nợ phải trả với tỷ lệ 87% tổng tài sản, tương đương 2,286 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 2,000 tỷ đồng.

Phúc Mai

FILI

Tài liệu đính kèm:

Bao_cao_tai_chinh_Quy3-2017_NTC.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang