SCO: Kế hoạch 2018 tiếp tục lỗ khoảng 7 tỷ đồng

05-04-2018 14:57:43+07:00
05/04/2018 14:57 0
  •  

SCO: Kế hoạch 2018 tiếp tục lỗ khoảng 7 tỷ đồng

CTCP Công nghiệp Thủy sản (UPCoM: SCO) đặt mục tiêu năm 2018 với tổng doanh thu hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng chi phí ngốn tới gần 50 tỷ đồng. Vì thế sau cùng Công ty đặt kế hoạch lỗ gần 7 tỷ đồng trong năm 2018.

 

Công ty dự báo 2018 tiếp tục là năm gặp khó khăn trong lĩnh vực gia công cơ khí, đóng mới tàu thuyền, nhất là lĩnh vực đóng mới tàu đánh cá vỏ thép. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu đóng mới 3 tàu thuyền (trong đó 2 tàu vỏ sắt), tổng doanh thu mang về hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng chi phí ngốn tới gần 50 tỷ đồng. Vì thế sau cùng Công ty đặt kế hoạch lỗ gần 7 tỷ đồng trong năm 2018.

Trong năm qua, Công ty thực hiện được gần 100 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 19% kế hoạch. Nhưng lợi nhuận trước thuế âm hơn 5 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đặt ra có lãi 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, vốn chủ sở hữu của Công ty đã âm gần 109 tỷ đồng do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 154 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chỉ còn 68 tỷ đồng nhưng nợ ngắn hạn tới 175 tỷ đồng.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang