Điện cơ Thống Nhất sẽ lên sàn trong năm 2018, kế hoạch lãi ròng tăng 3.5%

20-05-2018 11:00:00+07:00
20/05/2018 11:00 0
  •  

Điện cơ Thống Nhất sẽ lên sàn trong năm 2018, kế hoạch lãi ròng tăng 3.5%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 989.58 tỷ đồng và 70.4 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 3.5% so với thực hiện năm 2017. Dự kiến, Công ty sẽ hoàn tất việc niêm yết lên sàn (HNX, HOSE) trong năm nay.

Năm 2018, Vinawind đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 989.58 tỷ đồng và 88 tỷ đồng. So với thực hiện năm trước, tăng trưởng lần lượt 5% và 3.5%. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty đặt mục tiêu đạt 70.4 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 3.5% so với thực hiện 2017. Theo kế hoạch, năm 2018, Công ty sẽ chia cổ tức bằng 30% vốn điều lệ (42.9 tỷ đồng).

Về kế hoạch đầu tư, Công ty sẽ bổ sung một số thiết bị thay thế cũ lạc hậu hoặc thiết bị đã hết công suất, không đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Hồi tháng 3/2018, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hơn 6.7 triệu cp đưa ra đấu giá đã được 11 nhà đầu tư tham gia mua hết với giá bình quân là 42,514 đồng/cp, thu về 285 tỷ đồng.

Sau khi thoái hết phần vốn Nhà nước, tính đến ngày 25/04, công ty có 845 cổ đông, trong đó, số cổ đông cá nhân chiếm 843 cổ đông, nắm trong tay hơn 8.5 triệu cp, ứng với 59.78% vốn điều lệ. 2 cổ đông tổ chức là Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không nắm giữ 2.75 triệu cp, chiếm 19.24% vốn và Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội nắm 3 triệu cp, ứng 20.98% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, sau khi thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước, 3 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Duy Đức, ông Nguyễn Thành Vinh và ông Nguyễn Mạnh Hùng không còn là đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nữa. Do đó, trong ĐHĐCĐ thường niên 2018, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 3 ông này.

Dự kiến, trong năm 2018, Công ty sẽ thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành lên Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX hoặc HOSE).

Năm 2017, Vinawind ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là gần 942 tỷ đồng và 68 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra, Công ty đã thực hiện được 98% về doanh thu và vượt 3% kế hoạch lợi nhuận. Sau khi thực hiện trích lập các quỹ khen thưởng, Công ty dự tính sẽ chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% vốn, ứng với 57.2 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang