Bất ngờ điều chỉnh, AMD sẽ không chia cổ tức "khủng" trong năm 2018

07-06-2018 10:23:45+07:00
07/06/2018 10:23 4
  •  

Bất ngờ điều chỉnh, AMD sẽ không chia cổ tức "khủng" trong năm 2018

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên mới được cập nhật lại, trong năm 2018, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD) dự tính sẽ giữ lại lợi nhuận để thực hiện đầu tư trong giai đoạn tới. Do đó, Công ty sẽ không chia cổ tức 70% như tài liệu công bố trước đó.

* Năm 2018, AMD đặt kế hoạch lãi trước thuế tăng 20%, trả cổ tức 70%

Còn kế hoạch kinh doanh năm 2018 vẫn được AMD giữ nguyên như công bố trước đó với doanh thu hợp nhất 2,300 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 20%, đạt 70 tỷ đồng.

Năm 2017, AMD đã chính thức đạt mức doanh thu là 2,091 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2016 và vượt 40% so với kế hoạch năm 2017 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 58 tỷ, đạt 83% so với kế hoạch.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang