6.7 triệu cp TVP chính thức về tay Dược Aikya

04-09-2018 15:01:00+07:00
04/09/2018 15:01 0
  •  

6.7 triệu cp TVP chính thức về tay Dược Aikya

CTCP Dược Aikya đã mua thành công hơn 6.7 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) vào ngày 28/08/2018, giá trị giao dịch ước tính đạt 167.7 tỷ đồng.

*Aikya chuyển nhượng hơn 6.7 triệu cp TVP cho công ty con là Dược Aikya

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Dược Aikya
- Mã chứng khoán: TVP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Ngọc Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Đức Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,707,993 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6,707,993 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,707,993 CP (tỷ lệ 60.5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/08/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2018.

Nguyên Ngọc

FILI

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang