×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

C47 muốn mở room ngoại, nâng kế hoạch lãi 2018 lên 100 tỷ đồng

12/10/2018 11:210

C47 muốn mở room ngoại, nâng kế hoạch lãi 2018 lên 100 tỷ đồng

Đây sẽ là nội dung chính là HĐQT CTCP Xây dựng 47(HOSE: C47) sẽ mang ra thảo luận với cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 dự kiến tổ chức ngày 24/11 sắp tới.

Cụ thể, HĐQT C47 muốn xin ý kiến cổ đông về việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nới room ngoại lên 49%. Được biết, room nước ngoài của C47 bị hạn chế ở 3.31% và đã kín room do có 2 ngành nghề có liên quan đến phạm vi quốc tế gồm du lịch lữ hành quốc tế và xuất khẩu lao động.

Đáng chú ý là HĐQT xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lãi sau thuế tăng từ 21.5 tỷ lên 100 tỷ đồng.

Năm 2018, C47 đã được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu 1,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21.5 tỷ đồng và cổ tức 10%. Như vậy, với kế hoạch lãi điều chỉnh lên 100 tỷ đồng, C47 phải thực hiện khoảng 94 tỷ đồng lợi nhuận cho giai đoạn nửa cuối năm bởi 6 tháng đầu năm Công ty chỉ lãi 6.6 tỷ đồng.

Hai vấn đề nữa được đưa ra tại đại hội bất thường sắp tới đây là chia cổ tức và thưởng cho năm 2018, tăng vốn điều lệ cho Công ty.

Phương Châu

FILI

Về đầu trang