logo

Lãi ròng 9 tháng MBB tăng 50%, nợ xấu cũng tăng theo

20-10-2018 16:30:00+07:00
20/10/2018 16:30 3
  •  

Lãi ròng 9 tháng MBB tăng 50%, nợ xấu cũng tăng theo

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 4,801 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.57%.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm MBB kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu đều cho thấy tăng trưởng mạnh. Thu nhập lãi thuần của MBB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 10,429 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 33% trong khi chi phí hoạt động dịch vụ chỉ tăng 12%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 63% (1,688 tỷ đồng), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 1.2 lần (302 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng 70% (281 tỷ đồng). Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 68% đạt hơn 1,079 tỷ đồng, đồng thời chi phí hoạt động cũng tăng 35% chiếm hơn 5,517 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt hơn 6,014 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ và thực hiện được 88% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 18% chiếm hơn 2,290 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của MBB tăng 50%, đạt hơn 4,801 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng 5%, chiếm hơn 645 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của MBB tăng 48%, đạt lần lượt 2,185 tỷ đồng và 1,761 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng MBB. Đvt: Tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 3,988 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 19,728 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do giảm các khoản kinh doanh, đầu tư chứng khoán.

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của MBB đạt 343,850 tỷ đồng, tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 6% và 11%, đạt lần lượt 232,638 tỷ đồng và 204,885 tỷ đồng, thực hiện được 95% và 96% kế hoạch năm.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng đến 45% so với hồi đầu năm, trong đó nợ nghi ngờ (tăng 67%) và nợ có khả năng mất vốn (tăng 62%) tăng mạnh. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 1.57% so với 1.2% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay quý 3/2018 của Ngân hàng MBB. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang