VTVCab lãi ròng gần 38 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

27-11-2018 16:38:21+07:00
27/11/2018 16:38 0
  •  

VTVCab lãi ròng gần 38 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) vừa công bố BCTC kiểm toán riêng bán niên 2018 với doanh thu thuần 1,109.8 tỷ đồng và lãi ròng 37.9 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của VTVCab trong nửa đầu năm 2018
Nguồn: BCTC kiểm toán riêng bán niên 2018 của VTVCab

VTVCab đạt biên lãi gộp 26% trong bán niên 2018, cải thiện so với mức trung bình 25.1% của cả năm 2017. Qua đó, Công ty lãi gộp 288.5 tỷ đồng sau 6 tháng kinh doanh.

Trong kỳ 6 tháng đầu 2018, cổ tức được chia từ các công ty con của VTVCab là 26.4 tỷ đồng cao hơn cả mức cổ tức được chia (20.2 tỷ đồng) của cả năm 2017.

Bán niên 2018, VTVCab ghi nhận hơn 273.9 tỷ đồng tổng chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Tỷ trọng tổng các chi phí này trong cơ cấu doanh thu của VTVCab bán niên 2018 là 24.7%, trong khi con số trung bình cả năm 2017 chỉ là 22.8%.

Kết quả bán niên 2018, VTVCab lãi ròng 37.9 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2018, VTVCab có tổng nguồn vốn là 2,549 tỷ đồng, tăng 5.7% so với đầu năm. Sự thay đổi này chủ yếu bắt nguồn từ việc VTVCab đã tăng 143.7 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn nửa đầu năm. Tính đến thời điểm kết thúc quý 2/2018, Công ty ghi nhận 543.3 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 364 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Lượng nợ vay tăng thêm chủ yếu được VTVCab tài trợ cho hoạt động mua sắm thêm máy móc thiết bị. Tại thời điểm 30/06/2018, Công ty ghi nhận 762.7 tỷ đồng giá trị máy móc thiết bị, tăng hơn 191.4 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, dù giá trị tuyệt đối không quá lớn, mức tăng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của VTVCab trong bán niên 2018 là đáng kể, lên đến 57.5%.

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng bán niên 2018 của VTVCab

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang