×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Tuần 29/10-02/11: Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF trở lại bán ròng sau gần 2 tháng bất động

06/11/2018 14:578

Tuần 29/10-02/11: Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF trở lại bán ròng sau gần 2 tháng bất động

Sau gần 2 tháng bất động, quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF trở lại bán ròng trong tuần 29/10-02/11, tập trung ở các mã STB, HPGSSI.

Các cổ phiếu STB, HPG và SSI bị bán ròng nhiều nhất với số lượng trên 50,000 cp.

Các cổ phiếu KBC, VNM, DPM, VIC, SBT, VCB, MSNNVL bị bán ròng với số lượng từ 20,000 - 50,000 cp.

ROS bị bán ròng trên 15,000 cp. Trong khi GASSAB bị bán ròng dưới 9,000 cp.

Các cổ phiếu VHMTCH không giao dịch trong tuần qua.

Đáng chú ý nhất là khối lượng cổ phiếu của VRE ghi nhận tăng 842,537 cp và PVS tăng 34,798 cp, nhưng bản chất là do VRE thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1000:255 vào ngày 01/11 và PVS trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7 vào ngày 31/10.

Trong tuần qua, tiền mặt bằng VND gần 44 triệu đồng so với tuần trước.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục MSCI ngày 02/11

Tại ngày 02/11/2018, tổng giá trị tài sản ròng của iShares MSCI Frontier 100 ETF ở mức 496.97 triệu USD. Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành và giá đóng cửa tại ngày 02/11 là 17.95 triệu ccq và 27.62 USD/ccq.

Biểu đồ tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu từ ngày 02/05 - 02/11

Top 10 danh mục đầu tư của MSCI tại ngày 02/11
Trong top 10 danh mục cổ phiếu có VNM và VIC của Việt Nam

Tỷ trọng các quốc gia trong danh mục MSCI ngày 02/11

Cát Lam

FILI

Về đầu trang