logo

Standard Chartered Việt Nam được nâng vốn điều lệ lên hơn 4,215 tỷ đồng

25-02-2019 14:17:00+07:00
25/02/2019 14:17 0
  •  

Standard Chartered Việt Nam được nâng vốn điều lệ lên hơn 4,215 tỷ đồng

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 302/QĐ-NHNN về việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) lên hơn 4,215 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) được nâng lên hơn 4,215 tỷ đồng từ mức hơn 3,080 tỷ đồng hiện tại.

Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn điều lệ; công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 236/GP-NHNN ngày 8/9/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang