Novaland lên kế hoạch lợi nhuận 3,300 tỷ đồng trong năm 2019

06-04-2019 09:58:21+07:00
06/04/2019 09:58 0
  •  

Novaland lên kế hoạch lợi nhuận 3,300 tỷ đồng trong năm 2019

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) sẽ triển khai khoảng 4 dự án mới trong năm 2019, gồm 3 dự án ở khu Đông TP.HCM và 1 dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác tại Bình Thuận hoặc Khánh Hòa. Lợi nhuận 2019 dự kiến 3,300 tỷ đồng.

Dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và những dự báo về thị trường bất động sản trong năm 2019, NVL đặt mục tiêu doanh thu 2019 tăng trưởng gần 18%, tiến tới 18,000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương đương với kết quả thực hiện ở năm 2018 với 3,300 tỷ đồng. Với kế hoạch này, NVL dự kiến chia cổ tức năm 2019 tối đa 20% vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh 2019. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Trong năm 2019, NVL dự kiến tiếp tục phát triển không giới hạn 16 dự án (14 dự án ở TP.HCM, 1 dự án Bình Thuận, 1 dự án Khánh Hòa), phát triển 4 dự án mới (3 dự án ở TP.HCM, 1 dự án ở Bình Thuận hoặc khánh Hòa) và bàn giao 12 dự án tại TP.HCM.

Dự án tiếp tục triển khai trong năm 2019
Dự án phát triển mới
Dự án bàn giao
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Liên quan đến nhân sự, do ông David Frederick Proctor đã từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập và đã được HĐQT thông qua nên tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tới đây, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2018, NVL dự kiến chi trả cổ tức 2018 cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi với tổng số tiền gần 20.5 tỷ đồng vào tháng 9 và tháng 12/2019. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại hơn 6,087 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang