VIC chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Ngôi Sao Phương Nam

02-04-2019 10:15:33+07:00
02/04/2019 10:15 5
  •  

VIC chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Ngôi Sao Phương Nam

Ngày 01/04 vừa qua, Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con.

Cụ thể, VIC đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam.

Theo BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2018 của VIC, Tập đoàn ghi nhận giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào Ngôi sao Phương Nam là hơn 785 tỷ đồng (tương ứng 59.4 triệu cp, 99% vốn điều lệ doanh nghiệp).

Việc chuyển nhượng kể trên được VIC cho biết là nhằm mục đích tái cơ cấu.

Tài liệu tham khảo:

VIC - NQ HDQT VV CHUYEN NHUONG CP CONG TY CON - NGOI SAO PHUONG NAM.pdf

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang