HLG: Không có phương án khắc phục khúc mắc với đơn vị kiểm toán

27-05-2019 08:37:13+07:00
27/05/2019 08:37 1
  •  

HLG: Không có phương án khắc phục khúc mắc với đơn vị kiểm toán

Sở GDCK TPHCM (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu HLG của CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HOSE: HLG) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 27/05 do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu HLG chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận kể từ ngày 27/05.

Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội cũng đã loại bỏ cổ phiếu HLG thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index.

Trước đó, HLG có giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do Công ty và đơn vị kiểm toán không thống nhất các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nên đơn vị kiểm toán không thể phát hành báo cáo tài chính dẫn đến Công ty không có báo cáo tài chính kiểm toán để công bố thông tin theo quy định.

Và HLG cho biết cũng chưa có phương án tối ưu nào để khắc phục việc này.

Ngày 14/05, Sở đã có nhắc nhở HLG về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 lần thứ 5.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vừa mới diễn ra của HLG đã thông qua tờ trình hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE. Mặc dù việc này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các cổ đông nhỏ lẻ tham gia tại Đại hội, nhưng nhóm cổ đông nhỏ đại diện cho hơn 13 triệu cp đã không làm được gì hơn ngoài việc bỏ phiếu chống vì số cổ phần họ sở hữu chỉ tương ứng tỷ lệ 29.6% cổ phần có quyền biểu quyết. Nhóm cổ đông lớn đại diện cho gần 29.6 triệu cp HLG, tương ứng 66.8% quyền biểu quyết thắng thế. Đại hội buộc phải kết thúc với việc tờ trình được thông qua.

Trong khuôn khổ cuộc họp, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Tuy vậy, dù rằng 35 cổ đông nhỏ có mặt tại cuộc họp đều phản đối phương án hủy niêm yết, đa phần trong số họ cho thấy không muốn bán lại cổ phiếu HLG cho chính Công ty.

Cụ thể, số cổ phần của các cổ đông nhất trí tiếp tục đầu tư vào công ty là hơn 42.5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 96.2% tổng số cổ phần HLG lưu hành. Phần còn lại, bao gồm gần 1.7 triệu cp (bao gồm cả cổ phần của cổ đông không tham dự Đại hội) dự kiến sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang