LLM thu về gần 112 tỷ đồng khi đấu giá cổ phần L10 và LM8

27-05-2019 10:06:28+07:00
27/05/2019 10:06 2
  •  

LLM thu về gần 112 tỷ đồng khi đấu giá cổ phần L10 và LM8

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (UPCoM: LLM) đã thoái vốn và giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) và CTCP Lilama 18 (HOSE: LM8).

Vào ngày 26/02/2019, LLM đã đấu giá gần 1.5 triệu cp L10 qua Sở GDCK Hà Nội (HNX). Đến thời điểm báo cáo (ngày 23/05) số cổ phiếu này đã được bán đấu giá thành công và LLM đã giảm tỷ lệ sở hữu tại L10 xuống còn 36% vốn, tương ứng 3.6 triệu cp.

Cũng bằng hình thức đấu giá hơn 1.4 triệu cp LM8 qua Sở GDCK Hà Nội vào ngày 08/03/2019, LLM chỉ còn nắm giữ gần 3.4 triệu cp LM8, tương ứng sở hữu 36% vốn LM8 tại ngày báo cáo sở hữu (ngày 23/05).

Được biết ngày 23/05 sẽ là ngày chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các nhà đầu tư.

Bắt đầu từ năm 2018, LLM đã tích cực thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, số tiền mà LLM thu về từ việc thoái vốn gần 114 tỷ đồng. Còn trong quý 1/2019, LLM cũng đã hoàn tất việc thoái vốn tại một số công ty liên kết với số tiền thu về gần 424 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu về khi đấu giá tại L10 là 62 tỷ đồng và tại LM8 là 60 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20190524_20190524 - L10 - KQ chuyen quyen SH CP cua to chuc CLQ-Tong Cty Lap may VN-CTCP.pdf

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang