Dệt may Hoàng Thị Loan bị xử phạt hành chính 435 triệu đồng

26-06-2019 17:29:18+07:00
26/06/2019 17:29 0
  •  

Dệt may Hoàng Thị Loan bị xử phạt hành chính 435 triệu đồng

Ngày 25/06/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (OTC: MayHoangThiLoan) vì không gửi các tài liệu báo cáo theo quy định và không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016, năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018. Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tổng số tiền phạt là 435 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2019.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang