Trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành trong năm 2019

07-06-2019 11:13:10+07:00
07/06/2019 11:13 0
  •  

Trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành trong năm 2019

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đang triển khai xây dựng chuyên trang về TPDN để cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, giá phát hành, lãi suất coupon, lượng phát hành,… để tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp TPDN phát triển.

Đó là thông tin được chia sẻ tại Báo cáo Thị trường Trái phiếu Tiền tệ của CTCK MB (MBS), phát hành đầu tháng 6/2019.

MBS cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, có trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được phát hành. Trong đó nhóm ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chiếm tỷ trọng đến 82%.

Nhóm ngành ngân hàng phát hành 17,600 tỷ đồng, trong đó riêng VPBank (HOSE: VPB) đã là 5,600 tỷ đồng; trái phiếu VPB có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định từ 6.4% - 6.9%.

Nhóm ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 16,200 tỷ đồng. Đây là nhóm ngành có mức lãi suất coupon cao nhất, phổ biến trên 10%/năm. Trong đó, cao nhất là trái phiếu của Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) với mức lãi suất coupon lên đến 14.5%/năm. TPDN của các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất, có kỳ hạn từ 1 - 10 năm (như trái phiếu của Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM, HOSE: CII), phổ biến nhất là kỳ hạn 2 năm.

Các doanh nghiệp chứng khoán cũng huy động 15,800 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành trái phiếu trong 5 tháng đầu 2019. Lãi suất coupon của các trái phiếu này từ 8 - 11.3%, kỳ hạn phổ biến từ 1 - 3 năm. VNDirect (HOSE: VND) dẫn đầu với 1,460 tỷ đồng trái phiếu phát hành, kỳ hạn từ 1 - 3 năm, lãi suất 9.5 – 11.3%/năm, trong đó 660 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi.

Hiện tại, TPDN chủ yếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp trên thị trường OTC dưới dạng ghi sổ. Số lượng TPDN phát hành bởi các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân niêm yết trên sàn HOSE vẫn khá hạn chế, chỉ có một vài doanh nghiệp lớn như CII, KBC, NVL, VIC, MSN,… Đối với HNX, sàn này đang triển khai xây dựng chuyên trang về TPDN để cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, giá phát hành, lãi suất coupon, lượng phát hành,… để tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp TPDN phát triển.

Luật hiện hành chưa yêu cầu TPDN phát hành tại Việt Nam phải được xếp hạng tín nhiệm do trong nước chưa có tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào. Tuy nhiên, lộ trình phát triển thị trường trái phiếu năm 2017 đưa ra mục tiêu là tất cả chứng khoán nợ phát hành trong nước sẽ được xếp hạng bởi 2 tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Chính phủ cần nhanh chóng phát triển các quy định về tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho TPDN để tạo khung pháp lý cho thị trường thứ cấp được phát triển, bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, TPDN phát hành riêng lẻ cần được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán và đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để có thể cung cấp đầy đủ thông tin thiết yếu cho nhà đầu tư.

Về cơ cấu nhà đầu tư, ngoài các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng thương mại, CTCK, quỹ đầu tư trái phiếu, Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) điều chỉnh cho phép quỹ BHXH được đầu tư vào TPDN có xếp hạng tín nhiệm cao. Cùng với đó, việc cho phép các công ty bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ với danh mục đầu tư 275,000 tỷ đồng (2018) tăng tỷ trọng danh mục đầu tư vào TPDN sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển quy mô của thị trường này trong tương lai.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang