Chia cổ tức bằng 39 triệu cp, ABBank tăng vốn điều lệ lên 5,700 tỷ đồng

10-07-2019 17:19:09+07:00
10/07/2019 17:19 0
  •  

Chia cổ tức bằng 39 triệu cp, ABBank tăng vốn điều lệ lên 5,700 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố phát hành hơn 39 triệu cp nhằm chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Theo đó, vốn điều lệ của ABBank cũng tăng hơn 390 tỷ đồng lên mức 5,700 tỷ đồng.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ 7.4%, ngày 10/07/2019, ABBank đã chính thức phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu với tổng giá trị gần 394 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của ABBank chính thức tăng từ 5,319 đồng lên mức hơn 5,713 đồng.

Mục tiêu chiến lược của ABBank trong năm 2019 là phát triển công nghệ Ngân hàng số kết hợp với nguồn nhân sự chất lượng cao để tạo nền tảng đột phá về sản phẩm cạnh tranh trong phân khúc KHCN và SMEs.

Đại hội đồng cổ đông ABBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản đạt 105,720 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2018), huy động đạt 82,609 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 61,323 tỷ đồng. ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1,220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018).

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang