logo

BSC: FTSE ETF có thể thêm VJC, HVN, PHR và loại CII

28-08-2019 15:54:11+07:00
28/08/2019 15:54 2
  •  

BSC: FTSE ETF có thể thêm VJC, HVN, PHR và loại CII

Mới đây, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa đưa ra dự báo về kỳ review quý 3/2019 của hai quỹ FTSE ETF và VNM ETF.

Theo đó, đối với FTSE ETF có hai kịch bản được BSC đưa ra như sau: Trường hợp 1 thêm mới VJC, PHR và loại CII, trường hợp 2 thêm mới VJC, HVN, PHR và loại CII.

Theo dữ liệu đến 21/08/2019, BSC dự báo VJC, PHR nhiều khả năng sẽ được thêm vào FTSE ETF do đã đáp ứng đủ điều kiện của quỹ. Ngoài ra, HVN cũng được dự đoán có khả năng được thêm vào. Tuy nhiên, đang có nguồn dữ liệu không thống nhất về tỷ lệ giao dịch tự do (FF) của cổ phiếu này. Cụ thể, theo Bloomberg tỷ lệ FF là 2.75%, theo FiinPro là 20%, theo BSC tỷ lệ FF là 14% sau khi trừ sở hữu nhà nước 86.2%, ANA holding sở hữu 8.7% <10% không ảnh hưởng FF.

Ở chiều ngược lại, CII là cổ phiếu được dự đoán bị loại ra khỏi danh mục của FTSE ETF trong đợt review lần này do không còn đáp ứng đủ điều kiện của quỹ.

Dự báo khối lượng mua/bán cổ phiếu trong danh mục FTSE ETF
tại kỳ review quý 3/2019
Đvt: Cổ phiếu
Nguồn: BSC

Có hai kịch bản về kỳ review của FTSE ETF trong quý 3/2019 được BSC đưa ra như sau:

Kịch bản 1, gần 4 triệu cp VJC sẽ được thêm vào với tỷ trọng 7.6%; PHR cũng được thêm vào đồng thời với tỷ trọng nhỏ 1%, tương ứng gần 971,000 cp. Ngoài việc cổ phiếu CII bị loại ra với khối lượng hơn 2.4 triệu cp, BSC còn dự đoán VREHPG sẽ bị bán mạnh nhất với khối lượng trên 2 triệu cp. Các cổ phiếu còn lại bị bán với khối lượng nhỏ hơn 1.5 triệu cp.

Đối với kịch bản 2, có 3 cổ phiếu đồng thời được thêm vào đó là VJC, PHRHVN với khối lượng lần lượt 3.88 triệu cp VJC; 950,000 cp PHR và 2.85 triệu cp HVN. Bên cạnh CII bị loại khỏi danh mục với khối lượng hơn 2.4 triệu cp. Ở kịch bản 2, HPG dự kiến bị bán mạnh nhất với khối lượng hơn 3 triệu cp; tiếp theo là VRE với khối lượng dự kiến bán hơn 2.5 triệu cp; các cổ phiếu còn lại bị bán với khối lượng nhỏ hơn 1.5 triệu cp.

VNM ETF thêm mới VJC, HVN, không loại cổ phiếu nào?

Theo dữ liệu đến 21/08, BSC đưa ra 2 kịch bản dự báo về kỳ review VNM ETF trong quý 3/2019 như sau:

Kịch bản 1, cổ phiếu VJC được thêm vào với khối lượng hơn 3.1 triệu cp; tương ứng tỷ trọng 3.8% và không loại cổ phiếu nào. Trong trường hợp này, VCB dự báo bị bán mạnh nhất với khối lượng hơn 1.6 triệu cp. Các cổ phiếu còn lại bị bán với khối lượng nhỏ hơn 1.5 triệu cp.

Kịch bản 2, cả VJC HVN đều được thêm vào với khối lượng lần lượt 2.77 triệu cp VJC và 10.15 triệu cp HVN và cũng không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục của VNM ETF.  Đối với kịch bản này, POW dự kiến bị bán mạnh nhất với hơn 4 triệu cp; tiếp theo là SBT với khối lượng hơn 3 triệu cp; các cổ phiếu còn lại bị bán với khối lượng nhỏ hơn 2.5 triệu cp.

Dự báo khối lượng mua bán cổ phiếu trong danh mục VNM ETF
tại kỳ review quý 3/2019
Đvt: Cổ phiếu
Nguồn: BSC

Dung Vũ

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang