LG9: Một cổ đông bị phạt hành chính do chậm báo cáo thành cổ đông lớn

13/08/2019 17:040
  •  

LG9: Một cổ đông bị phạt hành chính do chậm báo cáo thành cổ đông lớn

Ngày 09/08, Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vinh do chậm trễ trong việc báo cáo sở hữu trên 5% vốn tại CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 (UPCoM: LG9).

Cụ thể, ngày 14/11/2018, ông Vinh đã mua 457,194 cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu 9.1% tại LG9 (trước đó ông Vinh không nắm giữ cổ phiếu LG9 nào) và trở thành cổ đông lớn. Nhưng đến ngày 07/12/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo công bố thông tin của ông Vinh.

Với hành vi trên, ông Vinh bị UBCKNN phạt số tiền 31,250,000 đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang