SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

13/08/2019 17:480
  •  

SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190813_20190813 - SSI - Thay doi SL CP bieu quyet dang LH do mua CP lo le.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang