CFPT1902: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01

11-09-2019 10:20:00+07:00
11/09/2019 10:20 0
  •  

CFPT1902: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CFPT1902) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190911_20190911 - CFPT1902 - QD huy ny.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang