NAF: Giá cổ phiếu tăng mạnh cùng thông tin nới room ngoại và Chủ tịch gom hàng

11-09-2019 11:28:49+07:00
11/09/2019 11:28 4
  •  

NAF: Giá cổ phiếu tăng mạnh cùng thông tin nới room ngoại và Chủ tịch gom hàng

Cổ đông của CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF), bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đã thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại NAF từ 49% lên 100% vốn điều lệ.

Theo dữ liệu của VietstockFinance, tại thời điểm 11/2018, NAF có 2 cổ đông lớn là ông Nguyễn Mạnh Hùng sở hữu 24.32% và Vietnam Holding Limited sở hữu 5.26% vốn điều lệ tại NAF. Trong đó, quỹ Vietnam Holding Limited là cổ đông nước ngoài duy nhất sở hữu trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 11/2018.

Giá cổ phiếu tăng mạnh với thanh khoản đột biến

Diễn biến trên sàn HOSE, cổ phiếu NAF đang được giao dịch với mức giá 22,500 đồng/cp (10h30, phiên 11/09), giá cổ phiếu NAF đã tăng gần 4.9% so với lúc mở cửa. Phiên 10/09, cổ phiếu NAF tăng trần, với thanh khoản đột biến, cao nhất từ đầu năm đến nay, với khối lượng giao dịch hơn 690,000 cp/phiên. 

Diễn biến giá cổ phiếu NAF giai đoạn gần đây

Trong 1 tuần qua, giá cổ phiếu NAF đã tăng hơn 14% với khối lượng giao dịch hơn 140,000 cp/phiên. Trong 1 năm, giá cổ phiếu NAF đã tăng hơn 161% với khối lượng bình quân hơn 110,000 cp/phiên.

Gần đây, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của NAF - ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa đăng ký mua gần 10.6 triệu cp NAF từ ngày 12/09 - 11/10/2019. Nếu các giao dịch được thực hiện trọn vẹn, ông Hùng sẽ nâng sở hữu tại đây lên mức hơn 22.8 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51.37%.

Kết quả kinh doanh nửa đầu 2019 tích cực

Kết quả kinh doanh của NAF nửa đầu 2019 sau soát xét
Đvt: Tỷ đồng

Trong nửa đầu 2019, doanh thu thuần của NAF đạt hơn 529 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2018. Theo cơ cấu doanh thu của NAF, doanh thu chủ yếu đến từ việc xuất khẩu, với hơn 471 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm 2019, phần lớn đến từ hoạt động xuất khẩu quả tươi và sản phẩm giá trị gia tăng. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao, khiến biên lãi gộp giảm gần một nửa so với cùng kỳ, giảm từ 33% trong nửa đầu 2018 xuống còn 19% trong nửa đầu 2019.

Doanh thu hoạt động tài chính trong nửa đầu 2019 của NAF giảm gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu do lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm so với cùng kỳ 2018. Tính đến cuối quý 2/2019, NAF có hơn 1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm gần  một nửa so với đầu kỳ. Đặc biệt, lượng tiền mặt tại thời điểm 30/06/2019 của NAF đạt hơn 14 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần đầu năm 2019.

Trong kỳ, các loại chi phí của NAF cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính trong nửa đầu 2019 ghi nhận hơn 20.6 tỷ đồng, gấp gần 2.5 lần cùng kỳ 2018. Trong đó, NAF còn khi nhận khoản lỗ hơn 2 tỷ đồng từ việc mua cổ phần.

Chi phí bán hàng được NAF ghi nhận trong nửa đầu 2019 tới gần 42 tỷ đồng, gấp hơn 2.9 lần cùng kỳ năm trước, phần lớn do chi phí hàng hóa và dịch vụ mua ngoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nửa đầu 2019 chi phí quản lý doanh nghiệp của NAF cũng tăng gần 32% so với cùng kỳ 2018, ghi nhận hơn 19 tỷ đồng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù doanh thu tăng bằng lần, nhưng lãi ròng của NAF chỉ tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2018, ghi nhận hơn 14.5 tỷ đồng.

Đông Phong

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang