logo

VNM ETF bán ròng tuần thứ ba liên tiếp

01-09-2019 08:00:00+07:00
01/09/2019 08:00 1
  •  

VNM ETF bán ròng tuần thứ ba liên tiếp

Từ ngày 23-30/08/2019, VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục bán ròng với khối lượng nhỏ các cổ phiếu. Đây là tuần thứ ba liên tiếp quỹ này bán ròng.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF
giai đoạn 23-30/08/2019

Cụ thể, POW là mã bị bán mạnh nhất với khối lượng hơn 200,000 cp. Tiếp theo, HPG, VRE bị bán với khối lượng lớn hơn 100,000 cp, các cổ phiếu còn lại bị bán với khối lượng nhỏ hơn 100,000 cp, trong khi không có cổ phiếu nào được mua vào.

Như vậy, trong 3 tuần liên tiếp, POW đã bị bán mạnh nhất với tổng khối lượng hơn 700,000 cp.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 30/08/2019

Tại ngày 30/08/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ở mức 449.1 triệu USD, thấp hơn khoảng 3.2 triệu USD so với cuối tuần trước. Trong 3 tuần bán ròng, tính từ tuần 09-16/08/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF giảm khoảng 30.4 triệu USD so với tuần trước đó. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ cũng thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 15.76 USD/ccq và 15.68 USD/ccq.

Dung Vũ

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang