Ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, Dabaco sụt giảm 87% lãi ròng trong quý 3/2019

19-10-2019 11:45:00+07:00
19/10/2019 11:45 0
  •  

Ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, Dabaco sụt giảm 87% lãi ròng trong quý 3/2019

CTCP Tập đoàn Dabaco (HOSE: DBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần gần 1,811 tỷ đồng và lãi ròng hơn 19 tỷ đồng. Kết quả này lần lượt đi lùi 2% và 87% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3/2019, DBC có doanh thu thuần gần 1,811 tỷ đồng, giảm hơn 2% so cùng kỳ; giá vốn hàng bán gần 1,563 tỷ đồng, tăng gần 3%. Theo đó, Công ty thu được gần 248 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần 27% so cùng kỳ.

Chi phí tài chính cho quý 3 tăng 80% so với cùng kỳ, ghi nhận mức gần 81 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 13% lên gần 73 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm gần 13% xuống còn hơn 63 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, DBC ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 19 tỷ đồng, giảm hơn 87% so với quý 3/2018.

Phía Công ty cho biết, trong quý 3/2019, ngành chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên người chăn nuôi giảm đàn, sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ và sản lượng con giống của các công ty con theo đó cũng sụt giảm đáng kể. 

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của DBC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của DBC

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của DBC ghi nhận hơn 5,323 tỷ đồng, tăng gần 5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu nuôi lợn thịt, sản xuất chế biến trứng chiếm hơn 1,302 tỷ đồng, tăng gần 9%; doanh thu thức ăn gia súc chiếm hơn 2,335 tỷ đồng, tăng hơn 1% so cùng kỳ.

Giá vốn trong kỳ ghi nhận gần 4,417 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá vốn nuôi lợn thịt, sản xuất chế biến trứng chiếm hơn 1,271 tỷ đồng, tăng hơn 16%; giá vốn bán thức ăn gia súc chiếm hơn 1,686 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ.

Theo đó, Công ty thu được hơn 685 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần 10% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Trong kỳ, chi phí tài chính ghi nhận gần 229 tỷ đồng, tăng 57% so cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng hơn 21% lên hơn 212 tỷ đồng.

DBC ghi nhận kết quả lãi ròng gần 47 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019, giảm gần 81% so với cùng kỳ. Như vậy, Công ty đã thực hiện hơn 51% kế hoạch doanh thu và hơn 18% kế hoạch lợi nhuận (LNTT) cho cả năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2019, DBC có tổng tài sản gần 9,269 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 4,148 tỷ đồng, tăng 10%; tài sản dài hạn chiếm, tăng gần 12%.

Công ty đang ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 570 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm gần 414 tỷ đồng, tăng 175% so với hồi đầu năm. Bên cạnh đó, hàng tồn kho đang ở mức gần 2,765 tỷ đồng, tăng hơn 2%.

Đến cuối quý 3, DBC ghi nhận tổng khoản vay và nợ thuê tài chính hơn 4,678 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn chiếm 3,203 tỷ đồng, tăng 18%; vay và nợ dài hạn chiếm hơn 1,475 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang