BST thực hiện hơn 92% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

10-10-2019 20:45:00+07:00
10/10/2019 20:45 1
  •  

BST thực hiện hơn 92% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Ngày 10/10, CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) vừa công bố BCTC quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, trong quý 3/2019, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của BST lần lượt đạt 24.9 tỷ đồng và 965 triệu đồng, tăng 17% và gần 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Công ty đạt 47.6 tỷ đồng, thực hiện 88% kế hoạch năm; LNTT của Công ty đạt 1.57 tỷ đồng, thực hiện 92.4% kế hoạch năm.

Nguồn: BST

Doanh thu bán Sách giao khoa vẫn chiếm tỷ trong lớn (hơn 72%) trong cơ cấu doanh thu của BST. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán thiết bị giáo dục của BST sụt giảm nhiều nhất đạt 3 tỷ đồng, giảm gần 53%.

BST ghi nhận tổng tài sản tại ngày 30/09/2019 gần 23.2 tỷ đồng, tăng 12.6% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ phải trả (100% là nợ ngắn hạn) chiểm khoảng 38.8% tương đương 9 tỷ đồng, với phải trả người bán ngắn hạn hơn 6.6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty vào ngày 13/04/2019, cũng đưa ra quyết định chia cổ tức từ lợi nhuận thuần sau thuế năm 2018 là 10% vốn điều lệ, tương ứng 1.1 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang