Cao su Miền Nam báo lãi tăng "khủng" 572%, đạt hơn 10 tỷ đồng

21-10-2019 18:15:00+07:00
21/10/2019 18:15 3
  •  

Cao su Miền Nam báo lãi tăng "khủng" 572%, đạt hơn 10 tỷ đồng

CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (HOSE: CSM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần gần 1,166 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, tăng 572% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của CSM
ĐVT: Triệu đồng

Nguồn: BCTC quý 3/2019 của CSM

Trong quý 3/2019, kết quả kinh doanh của CSM có nhiều biến động so với cùng kỳ, nhất là về tăng trưởng lợi nhuận. Giải trình cho các khoản chênh lệch trên, CSM cho hay:

Doanh thu thuần của CSM đạt 1,166 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 125 tỷ đồng chủ yếu là do xuất khẩu của Công ty tăng trưởng. Giá vốn hàng bán tăng 8% so với cùng kỳ do sản lượng tăng cùng với chính sách tiết kiệm trong sản xuất. Qua đó tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty đã tăng từ 10% ở quý 3/2018 lên 13% ở quý 3/2019.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 298% tương ứng tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ là do phát sinh tỷ lãi tỷ giá. Bên cạnh đó chi phí tài chính giảm 17% tương ứng giảm 7 tỷ đồng do phát sinh chênh lệch tỷ giá dù chi phí lãi vay trong kỳ có tăng.

Mặt khác chi phí quản lý tăng 18 tỷ đồng, tương ứng tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái đến từ việc Công ty hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 3,040 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, thực hiện 67% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ và thực hiện 29% kế hoạch năm.

Đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 3,777 tỷ đồng giảm nhẹ 2.4% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả đạt 2,563 tỷ đồng chiếm 68% tổng tài sản. Trong đó vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) đạt 2,101 tỷ đồng tương ứng 82% tổng nợ phải trả. Bên cạnh đó, Công ty có khoản nợ khó đòi lên đến hơn 8 tỷ đồng, nhưng giá trị có thể thu hồi được chỉ vỏn vẹn 101 triệu đồng. VIXAY CHALEUN EXPORT-IMPORT TRADING & ARGO là đối tượng mà CSM có khoản nợ khó đòi cao nhất, lên đến 1.8 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang