Lỗ 9 tháng đầu năm, công ty mẹ Tổng Công ty Sông Hồng nâng lỗ lũy kế lên 956 tỷ đồng

23-10-2019 17:32:02+07:00
23/10/2019 17:32 2
  •  

Lỗ 9 tháng đầu năm, công ty mẹ Tổng Công ty Sông Hồng nâng lỗ lũy kế lên 956 tỷ đồng

Tổng CTCP Sông Hồng (UPCoM: SHG) vừa công bố BCTC công ty mẹ quý 3/2019 với kết quả kinh doanh tiếp tục trượt dài.

Kết quả kinh doanh SHG quý 3/2019
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: BCTC công ty mẹ SHG quý 3/2019

Trong quý 3/2019, doanh thu thuần của SHG chỉ vỏn vẹn 1.5 tỷ đồng giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thuần của Tổng công ty hoàn toàn đến từ việc cung cấp dịch vụ, ngược lại ở quý 3/2018, doanh thu thuần của Tổng công ty hoàn toàn đến từ hợp đồng xây dựng.

Giá vốn hàng bán tương ứng khác nhau, dẫn đến lãi gộp của Tổng công ty quý 3/2019 tăng mạnh 766% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm, chi phí tài chính tăng; lợi nhuận khác giảm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm; bù trừ nhau, tổng kết quý 3/2019 SHG báo lỗ 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 28 tỷ đồng tăng 98% so với cùng kỳ, lỗ của Tổng công ty lên tới 48 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế (tính tới 30/09) lên mức gần 956 tỷ đồng.

Đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản của SHG đạt 1,007 tỷ đồng giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản không biến động nhiều.

Về nguồn vốn, SHG tiếp tục báo lỗ khiến vốn chủ sở hữu âm 629 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ xấu đạt 339 tỷ đồng nhưng Tổng công ty chỉ có khả năng thu hồi 9% tương ứng 29 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại ngày 30/09/2019, SHG cũng có những khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng như sau:

SHG còn phải tiếp tục trả khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc 95 tỷ đồng chưa thanh toán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC). Khoản lãi này được SHG trả từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (19/06/2017).

Ngoài ra, về việc tranh chấp văn bản bảo lãnh giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm (Agribank) và SHG. Tòa án kết luật SHG không có nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty TNHH MTV Cơ giới và Xây dựng Sông Hồng, Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương số tiền là 85.5 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo, SHG chưa thu thập được các hồ sơ liên quan đến việc Agribank (chi nhánh Hoàn Kiếm) thực hiện kháng cáo bản án trên.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang