MBB: Lãi ngân hàng mẹ tăng 29% trong 9 tháng đầu năm, nợ nhóm 5 tăng mạnh

14-10-2019 14:57:18+07:00
14/10/2019 14:57 1
  •  

MBB: Lãi ngân hàng mẹ tăng 29% trong 9 tháng đầu năm, nợ nhóm 5 tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3/2019, mặc dù tăng 19% trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhưng với các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, HOSE: MBB) báo lãi trước thuế riêng lẻ lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 7,086 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của MBB đều có sự tăng trưởng đáng kể trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ lần lượt đạt gần 10,741 tỷ đồng và hơn 1,204 tỷ đồng, tăng 15% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư cũng có lãi tăng 62% và 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 492 tỷ đồng và 363 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần của MBB cao gấp 8 lần cùng kỳ năm 2018, đạt gần 366 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 60% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,587 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh khả quan, nên dù chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt tăng 27% và 19% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 5,119 tỷ đồng và hơn 2,547 tỷ đồng, MBB vẫn có lãi trước thuế tăng 29%, đạt hơn 7,086 tỷ đồng.

Lãi ròng riêng lẻ lũy kế 9 tháng đầu năm của MBB đạt hơn 5,748 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Nói riêng về kết quả riêng lẻ quý 3/2019, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng mạnh với thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ lần lượt đạt hơn 3,734 tỷ đồng và 368 tỷ đồng, tăng 16% và 38% so với quý 3/2018.

Lãi thuần từ hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần lần lượt cao gấp 2 lần và 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MBB lần lượt chiếm hơn 1,968 tỷ đồng và 830 tỷ đồng trong quý 3, tăng 42% và 41% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, MBB ghi nhận lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 2,780 tỷ đồng và gần 2,273 tỷ đồng trong quý 3, tăng 39% và 41% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến thời điểm 30/09/2019, cho vay khách hàng của MBB ở mức 230,143 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kỳ. Trong khi đó, MBB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 255,627 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ.

9 tháng đầu năm, nợ xấu của MBB tăng 23% so với đầu kỳ, cao hơn mức tăng 11% của cho vay khách hàng, chiếm gần 3,112 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng đến 40%, lên mức 1,345 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ 1.22% lên mức 1.35%.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang