Nhiều CTCK báo kết quả kinh doanh quý 3 ảm đạm

16-10-2019 18:05:27+07:00
16/10/2019 18:05 3
  •  

Nhiều CTCK báo kết quả kinh doanh quý 3 ảm đạm

Tính đến hết ngày 15/10, đã có 7 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính tại Sở Giao dịch TP. Hồ Chí Minh. Nhìn chung kết quả kinh doanh quý 3 của các công ty công bố báo cáo tài chính sớm đều không mấy khả quan.

7 CTCK đã công bố báo cáo tài chính gồm: CTCK Everest (EVS), CTCK Morgan Stanley Hướng Việt (MSGS), CTCK Alpha (APSC), CTCK Hải Phòng (HAC), CTCK Quốc tế Hoàng gia (IRS), CTCK Beta, CTCK Bảo Minh (BMS).

Trong số này, 4 công ty báo lỗ trong quý 3. Các công ty còn lại đều báo lãi sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận của các CTCK công bố sớm BCTC quý 3

BMS là trường hợp có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh nhất trong quý 3. Theo đó, Công ty báo lỗ hơn 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 14 tỷ đồng.

Kết quả này chủ yếu là hoạt động tự doanh trong kỳ của Công ty không mấy hiệu quả. Các khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Công ty chỉ đạt 11.5 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với cùng kỳ. Kéo theo doanh thu trong kỳ của Công ty giảm hơn 70% so với quý 3 năm trước từ mức 63 tỷ đồng xuống còn gần 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty ghi lỗ từ tài sản tài chính FVTPL hơn 60 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Công ty lỗ tự doanh 47.6 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán Beta cũng báo lãi thành lỗ. Quý 3/2019, Công ty lỗ gần 6.7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, kết quả lỗ trong quý 3 chủ yếu là do đánh giá giảm tài sản tài chính FVTPL tới gần 3.5 tỷ đồng trong khi đánh giá tăng tài sản FVTPL chỉ đạt hơn 0.5 tỷ đồng.

Còn với trường hợp của APSC và HAC, hai công ty này báo lỗ quý 3 lần lượt 590 triệu đồng và gần 1.2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, hai công ty lần lượt báo lãi gần 4 tỷ đồng và 13.4 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của các CTCK báo lỗ quý 3/2019 (tính tới 15/10)

Mặc dù doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 57.4 tỷ đồng, EVS vẫn báo lãi giảm hơn 34.4% so với cùng kỳ năm trước về mức 14.4 tỷ đồng.

Kỳ này, khoản lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 27 tỷ đồng, tăng 15%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 40% lên 21.9 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu môi giới kỳ này giảm sâu 24% và chỉ còn 7 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng mạnh 69% lên 21 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng vọt lên mức 11.2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ là 3.8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía EVS, nguyên nhân lợi nhuận kỳ này giảm sâu so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán thời gian qua không thuận lợi, thanh khoản thị trường giảm. Bên cạnh đó, công ty có thêm các chi phí hoạt động của 2 chi nhánh mới thành lập từ quý II/2019, chi phí nguồn vốn cũng tăng cao.

Hai công ty còn lại trong danh sách công bố báo cáo tài chính sớm là MSGS và IRS lần lượt lãi sau thuế 1 tỷ đồng và 24 triệu đồng, đồng loạt sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của các CTCK giảm lợi nhuận quý 3 (tính tới 15/10)

Trong phần giải trình kết quả kinh doanh, thị trường diễn biến không thuận lợi là lý do được nhiều CTCK đưa ra để giải thích cho kết quả ảm đạm trong quý 3 vừa qua.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang