VietABank: Thu nhập lãi thuần 9 tháng đi lùi, lãi trước thuế tăng 10% nhờ giảm dự phòng

21-10-2019 14:00:12+07:00
21/10/2019 14:00 0
  •  

VietABank: Thu nhập lãi thuần 9 tháng đi lùi, lãi trước thuế tăng 10% nhờ giảm dự phòng

Ngân hàng TMCP Việt Á (OTC: VietABank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và chỉ mới thực hiện được 54% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của VietABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của VietABank

Quý 3 này, hoạt động kinh doanh của VietABank có những kết quả không đồng nhất. Hoạt động kinh doanh cốt lõi lại mang về thu nhập lãi thuần giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 337 tỷ đồng.Hoạt động dịch vụ cũng đem về khoản lỗ hơn 1.8 tỷ đồng trong quý 3, tuy nhiên kết quả này đã có cải thiện so với con số lỗ hơn 2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng giảm gần 57% so với cùng kỳ chỉ còn ghi nhận lãi gần 385 triệu đồng.

Chính vì kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong quý 3/2019, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank cũng giảm hơn 12% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 196 tỷ đồng. Tuy nhiên, do trong kỳ giảm gần 36% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ, ghi nhận gần 123 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế của VietABank gấp 2.5 lần cùng kỳ, đạt gần 70 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ cũng gấp gần 2.8 làn cùng kỳ với hơn 72 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của VietABank vẫn không mấy khả quan khi thu nhập lãi thuần giảm gần 13% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 789 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận lỗ gần 8.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 5.7 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng giảm đến 63% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 985 triệu đồng. Song song đó, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng giảm 15%, chỉ còn gần 2 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lẽ là điểm sáng nhất trong 9 tháng đầu năm của VietABank khi ghi nhận lãi gần 1.4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi hơn 32 triệu đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank trong 9 tháng đầu năm giảm hơn 24%, chỉ ghi nhận hơn 377 tỷ đồng.

Nhờ giảm hơn 37% trích lập dự phòng về mức gần 225 tỷ đồng, VietABank đã thu về hơn 152 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 137 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 10% và gần 12% so với cùng kỳ 2018. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, VietABank chỉ mới thực hiện được 54% kế hoạch 281 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của cả năm 2019.

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của VietABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của VietABank

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của VietABank đạt hơn 72,680 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ các khoản lãi, phí phải thu tăng 6% so với hồi đầu năm, lên hơn 2,611 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng gần 13% so với đầu kỳ, lên hơn 42,768 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng tại Vietbank tại thời điểm kết thúc quý 3/2019 cũng đạt mức trên 47,589 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tài sản có khác giảm hơn 11% chỉ còn 4,560 tỷ đồng và các khoản phải thu giảm mạnh gần 48% chỉ còn hơn 760 tỷ đồng.

Ngân hàng không công bố thuyết minh báo cáo tài chính, do đó không có thông tin về nợ xấu.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang