VPD giảm lãi quý 3 do hiện tượng El Nino

26-10-2019 08:30:00+07:00
26/10/2019 08:30 0
  •  

VPD giảm lãi quý 3 do hiện tượng El Nino

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) vừa công bố BCTC tổng hợp quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 445 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của VPD
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC tổng hợp quý 3/2019 VPD

Trong quý 3/2019, VPD mang về 151 tỷ đồng doanh thu thuần và 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28% và 42% so với cùng kỳ. VPD cho hay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên lượng nước về các hồ thủy điện ít, sản lượng sản xuất quý 3/2019 thấp hơn cùng kỳ năm trước, dẫn đến các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VPD đạt 412 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.Trong đó, nhà máy Thủy điện Khe Bố vẫn là nguồn doanh thu chủ lực của Công ty chiếm 77%.

Nguồn: BCTC tổng hợp quý 3/2019 VPD

Lợi nhuận sau thuế của VPD đạt 115 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, thực hiện 79% kế hoạch năm.

Đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản đạt 2,378 tỷ đồng giảm 4% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn gấp 2 lần thời điểm đầu năm, ở mức 17 tỷ đồng. Tăng lên do VPD xây dựng các công trình khác trị giá 13 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt 1,115 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn lên đến 635 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm; gấp 3.3 lần tài sản ngắn hạn, tương ứng vượt 445 tỷ đồng.

Như Xuân 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang