L10 đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 đi ngang

28-11-2019 16:19:03+07:00
28/11/2019 16:19 0
  •  

L10 đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 đi ngang

HĐQT CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, bằng với kế hoạch 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của L10

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế L10 đưa ra đạt 1,080 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Và như vậy 3 năm liên tục 2018 - 2020, L10 đều đưa ra kế hoạch lãi trước thuế đi ngang 20 tỷ đồng, trong khi kế hoạch doanh thu chỉ nhích nhẹ 8%. Giá trị sản lượng 2020 dự kiến đạt gần 1,197 tỷ đồng. Vay tín dụng và đầu tư lần lượt gần 828 tỷ đồng và gần 58 tỷ đồng.

Nói về năm 2019, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của L10 ghi nhận 1,067 tỷ đồng và 15 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 36% và giảm 2% so với cùng kỳ, thực hiện 107% và 75% kế hoạch đề ra.

Hiện tại, giá cổ phiếu L10 đang giao dịch quanh mức 16,900 đồng/cp (28/11/2019), giảm 38.9% từ đầu năm với khối lượng giao dịch bình quân chỉ 432 cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu L10 từ đầu năm

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang