PSW giảm 48% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vì đặt kế hoạch quá sức?

06-12-2019 17:21:43+07:00
06/12/2019 17:21 0
  •  

PSW giảm 48% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vì đặt kế hoạch quá sức?

Ngày 04/12/2019, HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với mục tiêu doanh thu giảm còn 1,764 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7.32 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PSW đã thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt gần 2,358 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 14.06 tỷ đồng, gần như đi ngang so với kết quả đạt được trong năm 2018.

Với kế hoạch điều chỉnh cho năm 2019, chỉ tiêu doanh thu giảm 25% và lợi nhuận trước thuế giảm 48% so với kế hoạch cũ.

Đồng thời, doanh thu và lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh cũng lần lượt đi lùi 23% và 47% so với kết quả PSW thực hiện được trong năm 2018.

Động thái điều chỉnh này đặt trong bức tranh các doanh nghiệp ngành phân bón tiếp tục ảm đạm trong 9 tháng đầu năm khi rơi vào tình trạng cung vượt cầu ở mức rất cao.

Do đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, PSW đạt gần 1,255 tỷ đồng doanh thu và gần 4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 23% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, PSW mới chỉ thực hiện được 53% kế hoạch cũ về doanh thu và 28% kế hoạch cũ về lợi nhuận trước thuế.

So với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh, PSW thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang