TDW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng thuê tài sản

30-12-2019 17:50:00+07:00
30/12/2019 17:50 0
  •  

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng thuê tài sản

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng thuê tài sản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191230_20191230 - TDW - NQ HDQT 20 ky ket PL HD thue tai san.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang