Trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc, AGF đặt mục tiêu có lãi cho năm 2020

11/12/2019 17:310
  •  

Trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc, AGF đặt mục tiêu có lãi cho năm 2020

Ngày 10/12/2019, HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

AGF đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho năm 2020 lần lượt đạt 880 tỷ đồng và 22 tỷ đồng, giảm 41% và 27% so với mục tiêu đã đề ra cho niên độ 2018 - 2019.

Đồng thời, AGF cũng đề ra kế hoạch sản lượng xuất khẩu đạt 5,200 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 16 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 80,000 USD và sản lượng nguyên liệu nuôi đạt 5,000 tấn trong năm 2020.

Niên độ 01/10/2018 - 30/09/2019, AGF đạt gần 807 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ hơn 112 tỷ đồng. Theo đó, đây là năm thứ 3 AGF ghi nhận lỗ.

Ngoài ra, HĐQT AGF cũng thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 20/02/2020.

Tại Đại hội, HĐQT AGF sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung thêm 1 người mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng như bổ sung ông Nguyễn Tường Huy và bà Nguyễn Phạm Bảo Châu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 do ông Võ Minh Phương - Trưởng Ban kiểm soát và bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh - Thành viên Ban kiểm soát đã xin từ nhiệm.

AGF cũng thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi gần 80 tỷ đồng và thay đổi niên độ kế toán sang bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào 31/12 cùng năm, bắt đầu áp dụng cho năm 2020. 

Do đó, niên độ 2020 chia làm 2 giai đoạn bao gồm niên độ chuyển tiếp từ ngày 01/10/2019, kết thúc ngày 31/12/2019 và giai đoạn niên độ áp dụng mới bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kết thúc ngày 31/12/2020. Báo cáo tài chính sẽ được lập riêng cho từng giai đoạn.

AGF hiện thuộc diện kiểm soát đặc biệt do phát sinh khoản lỗ và chậm công bố BCTC kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Không những thế, Công ty đã phát sinh khoản lỗ 112 tỷ đồngg trong năm 2019, dẫn đến lỗ lũy kế tại ngày 30/09/2019 hơn 382 tỷ đồng, lớn hơn so với vốn điều lệ thực góp của Công ty là 281 tỷ đồng.

Vì vậy, ngày 21/10/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã cảnh báo AGF có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang