HAG báo lỗ gộp trong quý 4/2019, tiếp tục giảm nợ vay

31-01-2020 09:31:55+07:00
31/01/2020 09:31 5
  •  

HAG báo lỗ gộp trong quý 4/2019, tiếp tục giảm nợ vay

Doanh thu sụt giảm mạnh trong năm cộng thêm khoản lỗ từ hoạt động khác tới gần 1,800 tỷ đồng khiến CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) báo lỗ trước thuế hơn 1,742 tỷ đồng năm 2019.

* HNG lỗ ròng cả năm 2019 hơn 2,300 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 và năm 2019 của HAG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của HAG

Lỗ gộp trong quý 4

Riêng trong quý 4, doanh thu thuần của Công ty giảm 44% xuống mức 602.6 tỷ đồng, giá vốn giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn doanh thu đưa HAG vào tình trạng lỗ gộp hơn 19 tỷ đồng.

Doanh thu từ trái cây và mủ cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của HAG đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty cũng không ghi nhận doanh thu từ bán ớt và bất động sản.

Chi tiết doanh thu thuần của HAG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của HAG

Trừ đi các khoản chi phí, Công ty chịu lỗ thuần tới hơn 242 tỷ đồng, kết hợp với khoản lỗ từ hoạt động khác, HAG báo lãi sau thuế âm hơn 343 tỷ đồng. Công ty vẫn ghi lãi cổ đông công ty mẹ hơn 56 tỷ đồng trong quý 4.

Doanh thu giảm mạnh trong năm 2019, ghi lỗ trước thuế hơn 1,742 tỷ đồng 

Doanh thu của HAG năm 2019 sụt giảm mạnh so với năm trước. Công ty ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt hơn 2,082 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với kỳ trước, kéo theo đó là lợi nhuận gộp giảm mạnh trên 90% về còn gần 221 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tài chính của Công ty lại có sự cải thiện trong năm 2019. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 48% so với năm trước, đạt hơn 2,073.5 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính giảm 20% so với năm trước giúp Công ty thu hơn 710 tỷ đồng từ hoạt động tài chính (cùng kỳ Công ty ghi lỗ hoạt động tài chính).

Đáng chú ý, chi phí lãi vay của HAG được cắt giảm 20% trong năm về mức hơn 1,220 tỷ đồng.

HAG báo lãi thuần năm 2019 gần 46 tỷ đồng song với khoản lỗ tới 1,788.6 từ hoạt động khác (chi phí chuyển đổi vườn cây và đánh giá lại tài sản không hiệu quả), Công ty báo lãi sau thuế âm 1,609 tỷ đồng. Công ty vẫn ghi lãi cổ đông công ty mẹ hơn 253 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Giảm mạnh nợ vay trong năm 2019

Tính đến cuối quý 4/2019, tổng tài sản của HAG giảm gần 20% so với cùng kỳ xuống còn gần 38,599 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Công ty đã xóa được khoản lỗ lũy kế hơn 36.4 tỷ đồng. Tới cuối năm, lãi lũy kế của Công ty được nâng lên mức 353.7 tỷ đồng.

Nợ phải trả của HAG cũng giảm mạnh hơn 30% so với đầu năm về mức 21,577 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn và dài hạn đều giảm đáng kể, lần lượt giảm 46% và 26% so với đầu năm.

Vay ngắn hạn của Công ty giảm mạnh chính là nhờ thực hiện chuyển đổi hơn 2,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cổ phần HNG. Còn đối với các khoản vay dài hạn, Công ty cũng đã giảm khoản mục trái phiếu thường trong nước hơn 30% so với đầu năm về còn 7,044.7 tỷ đồng. Nhờ vậy mà chi phí lãi vay trong năm giảm đáng kể.

Thuyết minh các khoản nợ vay của HAG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của HAG

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang