Lãi trước thuế 2019 của ABBank đạt 1,229 tỷ đồng

16-01-2020 11:31:02+07:00
16/01/2020 11:31 0
  •  

Lãi trước thuế 2019 của ABBank đạt 1,229 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), tính đến hết ngày 31/12/2019, ABBank có tổng tài sản đạt 102,550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,229 tỷ đồng. 

Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản của ABBank đạt 102,550 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,229 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2018.

Huy động từ khách hàng đạt 74,786 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Dư nơ tín dụng tăng trưởng 10% so với năm 2018, đạt mức 63.028 tỷ đồng; trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs lần lượt tăng 12% và 26% so với cuối năm 2018. Thu nhập từ lãi đạt 2,437 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2018.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát dưới 2%. Cùng với đó, hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBank trong năm 2019 được ghi nhận như ROA đạt 1.4%; ROE đạt 17%; CAR đạt 10.5%.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang