LIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/01/2020 17:102
  •  

LIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LIG của CTCP Licogi 13 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/03/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Licogi 13 (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/03/2020, xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận tiền. Nếu uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang