PSE đặt kế hoạch lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng trong năm 2020

07-01-2020 11:45:45+07:00
07/01/2020 11:45 0
  •  

PSE đặt kế hoạch lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng trong năm 2020

Ngày 06/01, CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) vừa công bố chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. Công ty dự kiến mang về hơn 2,444 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 8.1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 25% và giảm 6% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2019

Năm 2020, PSE dự kiến sản lượng tiêu thụ đặt 210 ngàn tấn đạm Phú Mỹ và 58 ngàn tấn NPK Phú Mỹ.

Chỉ tiêu sản lượng năm 2020 của PSE
Nguồn: PSE

Công ty lên kế hoạch mang về hơn 2,444 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 25% so với kế hoạch điều chỉnh mới nhất vừa công bố. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt chỉ tiêu 10.16 tỷ đồng và 8.12 tỷ đồng, đều giảm hơn 6% so với kế hoạch 2019.

PSE dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 7%.

Kế hoạch tài chính năm 2020 của PSE
Nguồn: PSE

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang