SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2019, cả năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

21/01/2020 16:110
  •  

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2019, cả năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

 Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2019, cả năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200121_20200121 - SBA - CBTT NQHDQT so 01 thong qua KQKD Q4.2019 va ke hoach 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang