ATG: Miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT

27/02/2020 18:010
  •  

ATG: Miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT

Ngày 27/02/2020, CTCP An Trường An (HOSE: ATG) đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trương Thị Thảo Nguyên.

 

* Nhà đầu tư chờ đợi gì khi truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên website công ty?

 

Chủ tịch HĐQT Trương Đình Xuân đã quyết định để bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trương Thị Thảo Nguyên thôi giữ chức Thành viên HĐQT. Bà Thảo Nguyên tiếp tục thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao tại Công ty.

Quyết định này được đưa ra ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty này (26/02/2020).

Theo đó, ĐHĐCĐ của ATG đã thống nhất việc giảm số lượng Thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên. Ngoài ra, do lý do sức khỏe, ông Lê Đình Kính sẽ thôi giữ chức Trưởng BKS cho đến khi có người thay thế.

Năm 2019, ATG chi trả thù lao cho HĐQT và BKS tổng cộng số tiền 444 triệu đồng.

Nguồn: ATG

Về kết quả kinh doanh, con số lỗ năm 2019 của ATG lên tới gần 15.6 tỷ đồng, nặng hơn cả kết quả bi đát năm trước (lỗ gần 11.9 tỷ đồng). ATG cho biết trong 3 quý đầu năm 2019, Công ty không có doanh thu do thị trường vẫn còn gặp khó khăn.

Riêng quý 4/2019, ATG đã xử lý được một phần khoản phải thu khó đòi nên đã hoàn nhập khoản dự phòng tương ứng với giá trị hơn 2.1 tỷ đồng. Việc hoàn nhập này dẫn đến kết quả kinh doanh có lãi trong quý 4/2019.

Kết quả kinh doanh của ATG từ 2016 - 2019. Đvt: Triệu đồng

Trên thị trường, giá cổ phiếu ATG sụt giảm 52% qua một năm với thanh khoản đạt gần 11,000 đơn vị/phiên. Trong phiên chiều ngày 27/02/2020, cổ phiếu này đang được giao dịch quanh mức giá 650 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu ATG từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: https://ptkt.vietstock.vn/

Trước đó, cổ phiếu ATG đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, hiệu lực từ 25/12/2019. Nguyên do vì đơn vị này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang