STK dự báo lãi ròng năm 2020 tăng 9%

14-02-2020 16:05:11+07:00
14/02/2020 16:05 0
  •  

STK dự báo lãi ròng năm 2020 tăng 9%

HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) vừa thông qua dự báo kinh doanh năm 2020 và đề xuất phương án chia cổ tức năm 2019.

Cụ thể, HĐQT STK dự báo doanh thu thuần năm 2020 gần 2,558 tỷ đồng, tăng 15% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của STK lần lượt đạt 264.4 tỷ đồng và 234.8 tỷ đồng, tăng 4% và 9% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng quyết định xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2020 về mức trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm 2019 theo tỷ lệ 15%/mệnh giá, bằng với mức chi trả năm 2018. Theo kế hoạch cổ tức năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là 15%.

Nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận, ước tính STK phải chi ra hơn 106 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang