TEG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

12-02-2020 08:57:00+07:00
12/02/2020 08:57 0
  •  

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200212_20200211 - TEG - NQ HDQT vv chot danh sach de DHCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang